PĀRTICĪBAS               
PAMATĀ
IR NAUDAS
UN SILTUMA
EKONOMIJA !
Taupi naudu - nosiltini logus un durvis!
26111888,29140209

ATSAUKSMES

Rīgas 233. pirmsskolas izglītības iestāde: Mēs, 233. pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki un protams arī visi bērni, esam ļoti priecīgi par siltām telpām un ļoti glītiem, jauniem, gaišiem logiem. Paldies par lielo darbu, kā arī veiksmīgo sadarbību un sapratni. Vēlam veiksmi Jūsu firmai arī turpmāk!

Juglas ģimnāzija: SIA "Andris" Rīgas Juglas ģimnāzijā veica logu un ārējo durvju kapitālo remontu, atjaunojot. SIA "Andris" remontdarbus beidza pirms paredzētā termiņa. Viss darbs noritēja labvēlīgā atmosfērā, uzklausot mūsu vēlmes, organizējot darbus pa klasēm. Logu un durvju remontdarbi novērtēti kā ļoti labi.

Rīgas Klasiskā ģimnāzija: Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā pēc līguma ar SIA "Andris" strādāja logu remonta un atjaunošanas brigāde. Darba kvalitāte atbilda visām uzstādītajām prasībām. Brigādes strādnieku kvalifikācijas līmenis augsts, strādāja akurāti, bija disciplinēti, darbspējīgi. Darbs tika veikts stingri saskaņā ar izstrādāto grafiku, izmantojot mūsdienīgās tehnoloģijas un materiālus. Visi vēlējumi bez iebildumiem tika ņemti vērā. Bieži vien no strādnieku puses tika saņemti labi un lietišķi ierosinājumi, kuri, pēc apspriešanas ar ģimnāzijas darbiniekiem, tika īstenoti praksē. Jāatzīmē, ka brigāde savā darbības laikā nodibināja ciešu kontaktu ar ģimnāzijas vadību, pedagogiem, kas sekmēja vēl pilnīgāku nepieciešamo darbu uzskaiti un pilnīgu nobeigšanu.

Rīgas pilsētas skolu valde: Rīgas pilsētas skolu valde izsaka pateicību par ātru un kvalitatīvu darbību sprādziena seku likvidēšanā Rīgas 54. vidusskolā.

Dansk Energi Managament A/S: Dansk Energi Managament A/S apliecina, ka ir pilnībā apmierināti ar SIA "Andris" veiktajiem logu atjaunošanas darbiem Kalupes bērnu namā. Atjaunošanas darbi ietvēra sevī blīvēšanas slokšņu uzstādīšanu (iefrēzēšanu), logu rāmju atjaunošanu, regulēšanu. Atjaunošanas darbu kvalitāte mūs pilnībā apmierina un atbilst Rietumeiropas standartiem.

196. pirmsskolas iestāde: SIA "Andris" veica 196. pirmsskolas iestādē logu un ārējo durvju remontu un siltināšanu. Ar firmas veikto darbu esam apmierināti. Brigāde strādāja ātri un kvalitatīvi. Mēs darbinieki un bērni esam priecīgi, ka pa logiem nepūš vējš un tie ir balti. Bērnu dārzā ir mainījies estētiskais izskats gan no ārpuses, gan iekšpuses. Bet galvenais, ka mēs varēsim ekonomēt siltumu, jo arī durvis pēc remonta ir siltuma noturīgas. Mēs pateicamies par darbu un novēlam Jums veiksmi.

173. pirmsskolas iestāde: Firma "Andris" 173. pirmsskolas bērnu iestādē veica logu rāmju kapitālo remontu un logu siltināšanu. Pēc remonta siltuma noplūde samazinājās par 25%, par ko liecina salīdzinošie rēķini par siltumenerģijas patēriņu. Bez tam arī logu rāmju iekšējais un ārējais izskats ir jauks. Darbs tika veikts ievērojot bērnu iestādes darba specifiku, t.i., ievērojot klusumu bērnu miega laikā, palīdzot pārvietot mēbeles un inventāru, strādājot brīvdienās. Darbs tika veikts ar kvalitatīviem materiāliem, tas nesagādāja problēmas remonta laikā turpināt iestādes ierasto darbu.

Rīgas 47. vidusskola: SIA firma "Andris" veica Rīgas 47. vidusskolas - internāta logu, durvju siltināšanu, remontu. Pateicamies SIA "Andris" par kvalitatīvi veikto darbu. Pēc veiktā remonta uzlabojies internāta vizuālais izskats, telpas kļuvušas siltākas. Tiek ekonoēts siltuma patēriņš, ir siltuma ekonomija.